HELENA
STARCOVÁ

OFFICE
MANAGER
Info o mně

Helena Starcová (1990)

Helena Starcová vystudovala Univerzitu Karlovu obor Dějiny evropské kultury. Ve filmové produkční společnosti Hypermarket Film zastává pozici Office Managera.